Monday, September 28, 2009

A Portrait of Thelonious (1961)

دان مورگنسترن در یادداشت های پشت جلد این آلبوم می گوید «در دنیا هیچ کس شایسته تر از باد پاول برای ترسیم پرترۀ موسیقیایی تلانیوس اسفیر مانک وجود ندارد.» باد دوست نزدیک تلانیوس از روزهای مینتون بود و این مانک بود که به خاطر باد، مجوز اجرای زنده در کلوب های نیویورک را برای مدت قابل توجهی از دست داد. وقتی کوتی ویلیامز اولین ضبط رسمی و تجاری از یکی از تصنیفات مانک، «حوالی نیمه شب» [round midnight] را در دهۀ 1940 انجام داد پیانیست ارکستر اعلای او کسی نبود جز باد پاول. در واقع باد اولین پیانیستی بود که «نیمه شب» مانک را برای هزاران شنوندۀ جاز اجراء کرد.

در 1961 باد پاول در روزهایی دشوار از زندگی اش بود. افسردگی و تنهایی او در پاریس انتهایی نداشت. از همان روزی که باتوم مبارک پلیس های آمریکایی بر سرش وارد شده بود، زندگی اش زیر و رو شد. برای مدتی گم شد و برای چند سال غیبش زد. «پرترۀ تلانیوس مانک» به نوعی آخرین آلبوم بزرگ او بود. پس از این تنها چند ضبط بسیار درخشان در کافۀ گلدن سیرکِل استکهلم از او داریم و سپس بازگشتش به آمریکا که در یک آلبوم زنده در "بردلند" و آلبومی با نام «بازگشت باد پاول» ثبت شده است.

آلبوم در 17 دسامبر 1961 در پاریس ضبط شد. این نشست بدون وجود درامر بزرگ باپ، کنی کلارک و نوازندۀ بزرگ باس از فرانسه، پیر میشلو هرگز شاهکاری چنین سترگ نمی بود.

شروع با قطعه ای است به نام Off Minor؛ شنیدن آن درست مثل این است که دوباره متولد شده باشید و برای بار اول چشم به جهان باز کنید. سپس باد، There Will Never Be Another You را انتخاب می کند که شاید متواضعانه ترین ستایش یک غول موسیقی از همکار و دوست خودش باشد. تمام قطعات آلبوم کارهای نوشته شده توسط مانک نیست و به جز سه قطعۀ دیگر (از مجموع هشت آهنگ آلبوم) بقیه را آهنگسازان دیگری نوشته اند و باد آن ها بهانه ای برای ستایش نبوغ مانک و نمایش نبوغ خودش قرار داده است. با شنیدن این آلبوم است که می فهمید "تند نواختن" یعنی چه و این که چگونه بی باپ سریع تر از سرعت صوت خود را به گوش شما می رساند.

احسان خوش بخت

Musicians:
Bud Powell - piano,
Pierre Michelot - bass,
Kenny Clarke - drums.

Track List:
1 Off Minor (Composed by Monk)
2 There Will Never Be Another You (Composed by Gordon, Warren)
3 Ruby, My Dear (Composed by Monk)
4 No Name Blues (Composed by Bostic)
5 Thelonious (Composed by Monk)
6 Monk's Mood (Composed by Monk)
7 I Ain't Foolin' (Composed by Albertine)
8 Squatty (Composed by Fahey)
9 Squatty [Unissued Alternate]

.

1 comment:

  1. Rockin' DaveApril 2, 2010 at 5:04 AM

    Bud Powell has also played Charlie Parker's tunes; the album's name : Bud Plays Bird.

    ReplyDelete