Saturday, August 1, 2009

That George Russell who saved my uncle!


شگفت انگیز است که چگونه زندگی و مرگ ما و آدم هایی که هرگز ندیده ایم و هزاران کیلومتر و سال ها و قرن ها فاصله بینمان وجود دارد، چنین به هم وابسته است. این نکته با مرگ یکی از آخرین آهنگسازان بزرگ جاز، جورج راسل ، برای یک دوست عزیز چنان زنده شد که از من خواست در دوری از ابزار ارتباطی امروزی، احساسات او را دربارۀ مرگ جورج را از سواحل دریای خزر منتقل کنم.

در زمان های دور، اوایل سال های 1960 میلادی، این دوست به جایی رسیده بود که دیگر لزومی به ادامۀ زندگی نمی دید – و من تنها او را از این جهت ملامت می کنم که در آن زمان الینگتون، بیسی وهاوک زنده بودند و چطور وقتی آنها هنوز هستند شما می خواهید نباشید! – و این بازی چنان برایش بی معنا بود که خاتمۀ آن آسان تر از تکرارش به نظر می رسید. به خوبی می دانیم در کشوری چنین بیگانه با هر الگوی یگانه ای از غرابت و زیبایی این تصمیم عجیب نیست و این سنگی است که به درستی از زمان "هدایت" گذاشته شده است.

باری آن چه این دوست را نجات می دهد شنیدن اجرای جری مولیگان از قطعه ای است که جورج راسل نوشته به نام "همه چیز دربارۀ رُزی"؛ قطعه ای نزدیک به ده دقیقه برای ارکستر بزرگ و اجراء شده به سال 1961 و منشر شده توسط Verve که از سه موومان تشکیل شده و به گفتۀ خود این دوست یکی از بهترین بلوزهای اجرا شده توسط یک ارکستر بزرگ را در موومان میانی آن می توان شنید. راسل که 88 زندگی کرد چهل سال از زندگی آدمی دیگر را در جایی هزاران کیلومتر دورتر از خودش بیمه کرد. هر کدام از ما چند لحظۀ این چنینی و چند موزیسین می شناسیم که بتوانند با ما چنین کنند؟

آلبومی که این قطعه در آن ظاهر شده نیم قرن است که تجدید چاپ نشده اما خوشبختانه "همه چیز دربارۀ رُزی" در مجموعه ای انتخابی از کارهای مولیگان برای Verve گنجانده شده و در این جا می توانید آن را پیدا کرده، به روی کامپیوتر خودتان کشیده و بشنوید.(قطعۀ شمارۀ هفت آلبوم)

این هم فهرست نوازندگان ارکستر جری مولیگان در قطعۀ "رزی":

All About Rosie”

Trumpets: NICK TRAVIS; DON FERRARA; DOC SEVERINSEN

Trombones: BOB BROOKMEYER; WILLIE DENNIS; ALAN RALPH

Alto Sax: GENE QUILL; BOB DONAVAN

Tenor Sax: JIM REIDER; ZOOT SIMS

Baritone Sax: GENE ALLEN; GERRY MULLIGAN

Bass: BILL CROW

Drums: MEL LEWIS

Recorded in NEW YORK CITY, JULY 10th-11th, 1961

و در پایان خدا جورج راسل را رحمت کند.

No comments:

Post a Comment