Tuesday, October 27, 2009

The Best of Jimmy Smithآلبوم دوشنبه ها را با یک روز تأخیر و بدون توضیحات همیشگی بشنوید. از هشتمین شگفتی عالم، نوازندۀ ارگ هاموند، جیمی اسمیت. یک مجموعه برگزیده از کارهای او در کمپانی verve که بین 1962 تا 1965 ضبط شده است.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete