Monday, December 21, 2009

Count Basie at Newport 1957یکی از بهترین آلبوم هایی که در زندگی ام شنیده ام این کار درجه یک کنت بیسی در فستیوال جاز نیوپورت (نیویورک) 1957 است، کنسرتی که رفقای قدیم بیسی - لستر یانگ، ایلی نوی جکت، جو جونز و روی الدریج - با آدم های همیشگی‌اش مثل جیمی راشینگ، جو ویلیامز، سانی پین و فردی گرین و دیگران را دور هم جمع می کند تا برای یک ساعت برق از سر شنونده فستیوال، و امروز شنونده آلبوم ضبط شده، بپراند. جان هاموند اعضای گروه را معرفی می کند و بین اجراها با شعف از بیسی و مردانش حرف می زند. "سویینگ در نیوپورت" که مخصوص این واقعه نوشته شده آغازگر آلبوم و یکی از بهترین قطعات است. بعد از مدتی که یاران قدیم می آیند آلبوم شتاب و جانی می گیرد که دیگر هیچ چیز نمی تواند متوقفش کند. آلبوم را این جا بشنوید.

1 comment:

  1. Alas! the file was removed from RS...

    ReplyDelete