Monday, January 11, 2010

Heavy Soul (Ike Quebec, 1961)آیک کیوبِک این روزها دوباره ما را گرفتار کرده است. همیشه نیمه اول زمستان زمان خوبی برای گوش دادن به کوارتت ها و کوئینتت های جاز همراه با ارگ هاموند است. ارگ هاموند صدای تمام زمستان هاست و چه بهتر اگر نوازنده ای مثل فردی روچ پشت این ساز نشسته باشد. آیک کبک متولد نیوجرسی و یکی از ادامه دهندگان مکتب کولمن هاوکینز بود، در واقع می شود گفت کولمن روحش را در جسم این جوان خوش صدا و با استعداد دمیده، اما از آن طرف شیطان هم معامله خودش را با آیک داشت. برای همین اعتیاد به مواد مخدر او را یک دهه (سال های 1950) از صحنه موسیقی دور نگه داشت. آن زمانی که همه خودی نشان دادند و در دنیای جاز جایشان را معلوم کردند آیک غایب بود و دیگر امیدی به بازگشتش نمی رفت، اما ناگهان از آغاز دهه 1960 به میدان بازگشت و چند آلبوم برای کمپانی Blue Note ضبط کرد که آلبوم دوشنبه امروز (Heavy Soul) یکی از آنهاست. این دوران درخشان فقط سه سال دوام آورد و در 1963 سرطان گرفت و بعد از مدتی کوتاه مرد، چنان که گویی هرگز نبوده است. امروز صدای آیک کیوبک در این جا می پیچد و روحش باز می گردد تا لذتی که خودش در این دنیای مصیبت زده نبرد را به ما ارزانی بدارد.
از میان نُه قطعه ای که در این آلبوم (و این جا) خواهید شنید، Brother, Can You Spare A Dime? برق از سر من پراند. ببینید با شما چه می کند.
مشخصات آلبوم: آیک کیوبک (ساکسفون تنور)، فردی روچ (ارگ)، میلت هینتون (باس)، ال هیروود (درامز). ضبط شده در 26 نوامبر 1961 در استودیوهای بلونُت.
*

No comments:

Post a Comment